Wersja polskaWersja francuska

Badania rynku

W ramach usługi polegającej na badaniu rynku Groupe ESPRO analizuje, czy wejście na rynek francuski ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Zanim klient podejmie decyzje o wejściu na rynek warto przeprowadzić badanie rynku oceniające prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Wykonanie tego badania może zaoszczędzić naszemu klientowi niepotrzebnych inwestycji we Francji i ocenić szanse na odniesienie sukcesu.

Badamy między innymi konkurencję naszego klienta, jej ceny i kanały dystrybucji, oraz oceniamy jakie są szanse powodzenia danego przedsięwzięcia, w zależności od obranych przez Państwa celów. Na konkretne zapytanie ofertowe sporządzamy raport który stanowi narzędzie przy wyborze najlepszego dostawcy. Pomagamy również przy wyborze strategii wejścia na rynek francuski oraz uczestniczymy we wszystkich etapach procesu badania rynku zakończonego negocjacjami z wybranym dostawcą.

Działania

Przygotowujemy raport oceniający konkretny sektor danego rynku, który zazwyczaj zawiera:

 • listę głównych konkurentów, ceny ich produktów, kanały dystrybucji,
 • ocenę konkurencyjności produktów klienta na danym rynku,
 • przegląd szans i zagrożeń na rynku oraz ocena klimatu biznesowego w danym sektorze.

Na konkretne zapytanie ofertowe naszego klienta, sporządzamy:

 • odpowiedzi (na życzenie klienta w języku polskim) na rozesłane zapytania ofertowe
 • dane finansowe dostawców
 • listą posiadanych certyfikatów jakości
 • lokalizację oraz dane teleadresowe

Podczas przygotowywania raportu:

 • staramy się jak najlepiej poznać potrzeby biznesowe naszego klienta,
 • przeprowadzamy badania dotyczące lokalnych firm oferujących ten sam produkt co nasz klient (wykorzystujemy własną bazę danych, Internet, wywiady telefoniczne),
 • przeprowadzamy badania cen poprzez kontaktowanie się z dystrybutorami, producentami i końcowymi użytkownikami,
 • spotykamy się lub kontaktujemy się telefonicznie z dystrybutorami oraz producentami w celu poznania wyzwań i szans rynkowych.

Wybór dostawcy połączony z negocjacjami

Poszukiwanie i wybór najlepszego dostawcy połączone z negocjacjami najlepszych możliwych warunków handlowych.

Usługa ta polega na dostarczeniu naszemu klientowi szczegółowych informacji o interesujących go potencjalnych partnerach biznesowych oraz na przeprowadzeniu w jego imieniu, maksymalizujących korzyści, profesjonalnych negocjacji handlowych.

Celem usługi jest efektywne wspomaganie procesu wybierania odpowiedniego dostawcy poprzez wnikliwą ocenę najlepszych podmiotów oraz uzyskanie drogą negocjacji najkorzystniejszych ofert handlowych.

Dwa zasadnicze etapy proponowanej usługi to selekcja i audyt najlepszych dostawców oraz negocjacje handlowe z wybranymi przedsiębiorstwami.

Proces selekcji najlepszych dostawców polega na wytypowaniu przez klienta, na podstawie dostarczonych przez Groupe ESPRO raportów,  najlepszych spośród z pośród zainteresowanych współpracą potencjalnych partnerów biznesowych

Elementami etapu selekcji najlepszych dostawców są:

 • Wszystkie elementy usługi badania rynku
 • Na podstawie powstałego wstępnego raportu Groupe ESPRO wraz z klientem zawężają listę dostawców do najlepszych potencjalnych podmiotów.
 • Następnie Groupe ESPRO przeprowadza audyt jakościowy w wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach według proponowanych przez siebie kryteriów
 • Po identyfikacji najlepszych dostawców, Groupe ESPRO przeprowadza proces negocjacji warunków umowy.
 • Efektem pracy jest selekcja najlepszych dostawców według kryteriów dostarczonych przez klienta.

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com