Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Doradztwo w delegowaniu pracowników branży budowlanej

Doradztwo w delegowaniu pracowników branży budowlanej

20.07.2015

Grupa ESPRO zapewnia usługi doradcze i kompleksową obsługę w zakresie delegowania pracowników do Francji
Usługi skierowane są do firm delegujących swoich pracowników lub pracowników tymczasowych we Francji.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • Konsultacje pisemne i ustne  w zakresie interpretacji przepisów dotyczących delegowania polskich pracowników do Francji
 • Obowiązków administracyjno-prawnych  obowiązujących polskie firmy oraz agencje pracy tymczasowe delegujące do Francji
 • Doradztwa w zakresie zabezpieczeń socjalnych pracowników delegowanych (obowiązkowe certyfikaty A1)
 • Doradztwa w zakresie uregulowań podatkowych ( podwójne opodatkowanie, zakład podatkowy we Francji,  deklaracje podatkowe dla pracowników których okres pobytu we Francji przekroczył 183 dni), 
 • Doradztwa w zakresie sporządzenia i skompletowania pełnej dokumentacji dla firm delegujących pracowników do Francji (podwykonawstwo, wykonawstwo), polskich agencji pracy tymczasowej delegujących pracowników tymczasowych i francuskich zleceniodawców (pracodawców-użytkowników)
 • Rola łącznika w komunikacji pomiędzy firmą delegującą, a jego kontrahentami we Francji,
 • Asystowania firmom delegującym pracowników do Francji w relacjach z organami administracji państwowej i innymi instytucjami (URSSAF, Inspekcja pracy etc.) w ramach działalności na terenie Francji, 
 • Asysty w postępowaniach kontrolnych prowadzonych we Francji  przez osoby posiadające prawo do kontroli na podstawie art. L.8112-1 i nast. Code du travail, (francuską inspekcję pracy, organ podatkowy, francuską żandarmerię) kontrolujące prawidłowość w zakresie delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.
 • Audytów dokumentacji stosowanych przez firmy delegujące pracowników, pracowników tymczasowych do Francji  w zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Obsługi prawnej w sporach z pracownikami delegowanymi 
 • Sprawdzania zgodności zapisów w umowach o podwykonawstwo w sektorze BTP  z obowiązującym prawem francuskim,
 • Spraw kadrowych dla pracowników delegowanych ( kwatery, formalności administracyjne będące następstwem wypadków, pobytu w szpitalu, etc)
 • Windykacji należności od francuskich kontrahentów 

Oraz

 • Rejestracja filii, oddziałów, struktur, umożliwiających delegowanie pracowników w ramach tej samej grupy kapitałowej

Oferujemy stałą obsługę na zasadzie miesięcznych abonamentów bądź doraźną obsługę w razie potrzeby.

NEWS

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa