Wersja polskaWersja francuska

Doradztwo podatkowe

Kompleksowość oferowanych przez nas usług w dziedzinie doradztwa podatkowego zapewnia obsługę zarówno polskich przedsiębiorstw wszelkich form prawnych i branż, jak i osób fizycznych we Francji.

W skład polsko-francuskiego zespołu doradztwa podatkowego wchodzą specjaliści w dziedzinie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby te łączą doskonałą znajomość prawa polskiego i francuskiego z praktycznymi doświadczeniami w kontaktach z władzami skarbowymi. Kompetencje zespołu doradztwa podatkowego pozwalają udzielać wszechstronnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów natury podatkowej, jakie napotykają przedsiębiorstwa polskie i francuskie. 

W ramach kompleksowej obsługi firm polskich i polskiego pochodzenia we Francji, oferujemy :

Doradztwo podatkowe

 • doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego prawa podatkowego, 
 • doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu na bazie francusko- polskiej konwencji o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów polskiego prawa podatkowego, 
 • konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w szczególności osób zagranicznych, a także członków francuskich i zagranicznych kadr zarządzających, 
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów, 
 •  interpretacja oraz wyjaśnienia związanych z w/w zagadnieniami kwestii prawnych, rachunkowych i podatkowych.
 • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej, 
 • analizy finansowe inwestycji
 • sporządzanie biznesplanów 
 • analiza opłacalności,
 • monitoring płatności 

 
Ksiegowośc firm zarejestrowanych we Francji

 • Prowadzenie miesiecznej obsługi ksiegowej
 • Deklaracje miesięczne i roczne
 • Bilans roczny

Sprawy kadrowe

 • Redagowanie umów o prace
 • Sporządzanie list plac dla pracowników
 • Deklaracje podatkowe  pracowników
 • Deklaracje ubezpieczeniowe pracowników

Obsługa firm francuskich bez zakładu podatkowego w Polsce

Sprawy podatkowe

 • Deklaracje VAT dla firm polskich nie mających zakladu we Francji
 • Zwrot VAT-u naliczonego we Francji
 • Deklaracje podatku pracowników (u źródla) dla personelu oddelegowanego do  Polski

Sprawy socjalne

 • Sporządzanie list plac dla pracowników nie będących rezydentami Polski wraz z deklaracjami składek  społecznych
 • Asysta podczas kontroli ZUS lub Inspekcji Pracy
 • Doradztwo w sprawie obowiązków administracyjnych firmy wynikających z oddelegowania pracowników

Dzięki ścisłej współpracy doradców podatkowych i prawnych oraz biegłych rewidentów i księgowych gwarantujemy naszym Klientom kompleksową obsługę oraz pełną ochronę ich interesów.

Oferujemy również asystę podczas kontroli Urzędów Skarbowych we współpracy z adwokatami specjalizującymi się  w sprawach podatkowych oraz socjalnych w relacjach polsko - francuskich.

 

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com