Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Delegowanie pracowników

Oferujemy specjalistyczne usługi doradcze dla firm delegujących polskich pracowników do Francji. Oferta jest skierowana do wszystkich branż, m.in. branży budowlanej, energetycznej, a także do firm montażowych i instalacyjnych.

Dedykowane usługi kierujemy do również do branży transportowej ( w tym usługa reprezentanta dla pojazdów do 3,5 T oraz  Opiekuna Prawnego IMI dla pojazdów powyżej 3,5 T).

Nasze usługi kierujemy także do agencji pracy tymczasowej, wysyłających pracowników do francuskich przedsiębiorstw.

Nasz zakres usług w zakresie delegowania pracowników rozszerzyliśmy o Niemcy, Belgię, Austrię i Szwajcarię.

Co wchodzi w zakres usługi?

 • Przygotowanie polskich pracodawców do delegowania pracowników we Francji ( obowiązki pracodawcy,  przepisy wspólnotowe, przepisy francuskie, przepisy polskie jakie obowiązują przed oraz w trakcie  oddelegowania pracowników)
 • Sporządzenia wzorów wymaganej dokumentacji dla pracowników delegowanych:
  • porozumienia zmieniające w związku z delegowaniem pracownika do pracy za granicę uwzględniające przepisy francuskiego kodeksu pracy (art. L1262-4 du Code de travail) w zakresie maksymalnego czasu pracy, minimalnej stawki wynagrodzenia (SMIC), godzin nadliczbowych i nocnych, minimalnego okresu odpoczynku, urlopu wypoczynkowego oraz przepisów BHP,
  • kalkulacji wynagrodzenia za pracę,
  • zaświadczenia dokumentującego adres zamieszkania pracowników delegowanych.
 • Pomoc w zakresie uzyskania zaświadczenia A1 potwierdzającego ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia  społecznego ( przepisy, formularze)
 • Rozliczania wynagrodzeń dla pracowników delegowanych
  • Prawidłowy wzór paska wynagrodzeń, tzw. bulletin de salaire, odpowiadający francuskiemu  modelowi, który przeszedł już wieloletnie kontrole przez francuskie organy kontroli
 • Przygotowania deklaracji o oddelegowaniu (déclaration de détachement) we francuskim systemie elektronicznym SIPSI.
 • Wyrobienia kart tożsamości zawodowej Carte BTP dla pracowników wykonujących roboty budowlane, w systemie internetowym Cartebtp.fr.
 • Reprezentacji firmy na terenie Francji obejmującej wyznaczenie osoby do kontaktu z francuskimi organami administracyjnymi (TRANSPORT DO 3,5 T. NADAL Z REPREZENTANTEM I ZGŁOSZENIAMI DO SIPSI)
 • Reprezentacji i asysty francuskojęzycznej w trakcie kontroli realizowanych przez organy administracji oraz kontroli drogowych  (Opiekun Prawny IMI)
 • Przechowywania dokumentacji we Francji, wymaganej dekretem nr 2016-418 Loi Macron.
 • Audytu i doradztwo w zakresie interpretacji aktualnych przepisów dotyczących delegowania polskich pracowników do Francji (szkolenia indywidualne i grupowe)
 • Doradztwa w zakresie uregulowań podatkowych , m. in. podwójne opodatkowanie, zakład podatkowy we Francji, deklaracje podatkowe dla pracowników których okres pobytu we Francji przekroczył 183 dni.
 • Rejestracja w URSSAF ( w przypadku, gdy nie są spełnione wymogi uzyskania A1 z polskiego ZUS)
 • Rejestracja filii, odziału lub odrębnej spółki we Francji
 • Skuteczna pomoc dla firm delegujących pracowników (wszystkie branże) w zakresie postępowania administracyjnego będącego następstwem kontroli, sporządzanie pism, wniosków odwołań od mandatów i kar francuskiej administracji)
 • Dedykowane usługi dla transportu tzw. TRUCK ASYSTA, tj. 24 h asysta podczas możliwych zdarzeń:
  • Zatrzymanie pojazdu
  • Odpoczynek w pojeździe
  • Skonfiskowanie dokumentów samochodu
  • Kierowca złapany z narkotykami
  • Wypadek samochodowy na autostradzie z innym pojazdem
  • Nagłe zachorowania i zgony podczas prowadzenia pojazdu – blokada samochodu przez policję.

Masz pytania? Planujesz delegować swoich pracowników do Francji? Chcesz poznać swoje obowiązki? Potrzebujesz uzyskać deklarację oddelegowania i kartę tożsamości zawodowej w carteBTP?
Zapraszamy do kontaktu!

Mailowo pod adresem:  contact@groupespro.com
Telefonicznie: +48 728 889 237
Lub za pomocą formularza kontaktowego!

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności