Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Obsługa pozostałych branż

Jako nieliczni na polskim rynku świadczymy szerokie usługi również na rynku przemysłowym (dla branży produkcyjnej, metalurgicznej, energetycznej i pokrewnych), przedsiębiorstw montażowych i instalacyjnych, dla agencji pracy tymczasowych oraz innych podmiotów, współpracujących z kontrahentami z Francji i działających na rynku francuskim.

Oferujemy:

 • Tworzenie i komplementowanie niezbędnej dokumentacji, związanej z oddelegowaniem (wzory umów, regulaminy wewnętrzne, BHP, Covid-19, weryfikacja regionalnych układów zbiorowych wg branż, etc.)
 • Pomoc w  uzyskaniu kart BTP
 • Konsultacje pisemne i ustne w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów
 • Doradztwa w zakresie zabezpieczeń socjalnych pracowników delegowanych (A1, zgłoszenia do URSSAF)
 • Doradztwa w zakresie uregulowań podatkowych (zasada 183 dni, zakład podatkowy we Francji)
 • Pomoc w postępowaniach kontrolnych prowadzonych za granicą
 • Przeprowadzanie audytów dla firm delegujących pracowników
 • Sprawy kadrowe dla pracowników delegowanych (zgłoszenia pracowników w systemie SIPSI, aktualne stawki wynagrodzeń wg kwalifikacji i branż, dodatki oddelegowania, wzór listy wynagrodzeń, aneks do umowy o pracę, zaświadczenia, etc.)
 • Windykację należności od francuskich kontrahentów
 • Rejestrację filii i oddziałów, umożliwiających delegowanie pracowników w ramach tej samej grupy kapitałowej

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności