Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

O Nas

Group ESPRO jest francusko-polską grupą doradczą  skupiającą niezależnych ekspertów z różnych dziedzin (adwokaci, eksperci podatkowi, handlowcy, tłumacze, specjaliści od rekrutacji, marketingu i promocji) . Świadczymy szeroki zakres usług w dziedzinie doradztwa (prawnego, podatkowego, inwestycyjnego), badań rynku oraz promocji polskiej przedsiębiorczości we Francji. Specjalizujemy się we wprowadzaniu polskich firm  towarów i usług na francuski rynek, tworzeniu filii, oddziałów, nowych firm oraz wprowadzaniu i obsłudze francuskich inwestorów na rynek polski. Zapewniamy asystę biznesową. Swoją ofertę kierujemy do firm i inwestorów, a także instytucji publicznych obu krajów.

NASZA MISJA

 • zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych,
 • wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.
Wszelkie działania firmy i realizowane projekty są bezpośrednio nadzorowane przez Zarządzających Groupe ESPRO:
 • Joanna PASTERZAK
  W Groupe ESPRO pełni funkcję Zarządzającego w dziale strategii i doradztwa. Odpowiada za nadzór nad wszystkimi realizowanymi projektami doradczymi, wspiera również wdrożenia zarządzania procesowego oraz audyty procesów biznesowych.
  Dowiedz się więcej
 • Artur JAROSZ
  Jako Partner Zarządzający w dziale projektów wspiera Klientów w obszarze zarządzania projektami. Nadzoruje wszystkie działania doradcze związane z audytami projektów oraz zarządzaniem portfelami projektów w organizacji.
  Dowiedz się więcej

ROZWIĄZANIA DLA POLSKICH KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 • Doradztwo w podejmowaniu i rozwoju działalności we Francji;
 • Doradztwo inwestycyjne dla polskich firm we Francji ( fuzje, łączenie przedsiębiorstw);
 • Doradztwo i obsługa prawna;
 • Doradztwo podatkowe ;
 • Outsourcing usług eksportowych  (dział zewnętrzny eksportu);
 • Badania rynku francuskiego, pozyskiwanie kluczowych informacji, badanie konkurencji, badanie pod kątem możliwości rozpoczęcia działalności we Francji, badanie pod kątem wykonalności projektu,  analiza operacyjno-finansowa, negocjacje, nadzór nad procesem;
 • Poszukiwanie partnerów i nadzór handlowy we Francji;
 • Poszukiwanie importerów, dystrybutorów, podwykonawców, dostawców;
 • Organizacja misji handlowych;
 • Promocja polskich firm na rynku francuskim;
 • Pomoc przy rejestracji spółki we Francji ( organizacja biznesu we Francji, asysta biznesowa);
 • Doradztwo i obsługa firm delegujących pracowników do Francji

ROZWIĄZANIA DLA POLSKICH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 • Współpraca ze strefami ekonomicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, kulturalnymi oraz społecznymi w zakresie czynnych działań promocji potencjału inwestycyjnego danego województwa, regionu;
 • Tworzenie, obsługa i administrowanie bazy danych ofert inwestycyjnych w regionie;
 • Inicjowanie i wspieranie działań proinwestycyjnych;
 • Współorganizacja i uczestnictwo w targach, giełdach branżowych, seminariach, celowych misjach gospodarczych;
 • Wsparcie i doradztwo w procesie pozyskiwania optymalnej lokalizacji dla inwestycji;
 • Doradztwo i organizowanie szkoleń w zakresie systemów wspierania oraz dostępnych instrumentów finansowych skierowanych do inwestorów francuskich;
 • Współpraca instytucjonalna skierowana do Izb Przemysłowo-Handlowych, instytucji regionalnych i wspierających rozwój ekonomiczny;
 • Pomoc dla instytucji publicznych w nawiązywaniu długotrwałych kontaktów partnerskich pomiędzy Polską a Francją ( miasta Partnerskie);
 • Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami polsko-francuskimi;
 • Wydawanie publikacji, przewodników na temat polskiego oraz francuskiego rynku dla inwestorów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za promocję eksportu
 • Wizyty studyjne ( organizacja pobytu we Francji, asysta, tłumaczenia)

NASI KLIENCI / ROZWIĄZANIA

 • Obsługujemy podmioty gospodarcze, instytucje publiczne z terenu Polski oraz Francji.
 • Posiadamy pełne i profesjonalne zaplecze do organizacji i kierowania zleconym projektem francusko-polskim w pełnym zakresie.
 • Działamy w poszanowaniem zasad poufności, etyki zawodowej, przepisów prawnych.

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Współpracujemy z wykwalifikowanym gronem specjalistów
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski.
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy polsko-francuską grupę niezależnych ekspertów
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
 • Szczegółowo analizujemy oczekiwania i potrzeby klienta

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Mogę szczerze polecić Kancelarię ESPRO, na którą można liczyć w najtrudniejszych sprawach."

ARMAX

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności