Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Kim jesteśmy?

Group ESPRO jest francusko-polską grupą doradczą  skupiającą niezależnych ekspertów z różnych dziedzin (adwokaci, eksperci podatkowi, handlowcy, tłumacze, specjaliści od rekrutacji, marketingu i promocji) . Świadczymy szeroki zakres usług w dziedzinie doradztwa (prawnego, podatkowego, inwestycyjnego), badań rynku oraz promocji polskiej przedsiębiorczości we Francji. Specjalizujemy się we wprowadzaniu polskich firm  towarów i usług na francuski rynek, tworzeniu filii, oddziałów, nowych firm oraz wprowadzaniu i obsłudze francuskich inwestorów na rynek polski. Zapewniamy asystę biznesową. Swoją ofertę kierujemy do firm i inwestorów, a także instytucji publicznych obu krajów.

ROWIĄZANIA DLA POLSKICH KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 • Doradztwo w podejmowaniu i rozwoju działalności we Francji;
 • Doradztwo inwestycyjne dla polskich firm we Francji ( fuzje, łączenie przedsiębiorstw);
 • Doradztwo i obsługa prawna;
 • Doradztwo podatkowe ;
 • Outsourcing usług eksportowych  (dział zewnętrzny eksportu);
 • Badania rynku francuskiego, pozyskiwanie kluczowych informacji, badanie konkurencji, badanie pod kątem możliwości rozpoczęcia działalności we Francji, badanie pod kątem wykonalności projektu,  analiza operacyjno-finansowa, negocjacje, nadzór nad procesem;
 • Poszukiwanie partnerów i nadzór handlowy we Francji;
 • Poszukiwanie importerów, dystrybutorów, podwykonawców, dostawców;
 • Organizacja misji handlowych;
 • Promocja polskich firm na rynku francuskim;
 • Pomoc przy rejestracji spółki we Francji ( organizacja biznesu we Francji, asysta biznesowa);
 • Doradztwo i obsługa firm delegujących pracowników do Francji

ROWIĄZANIA DLA POLSKICH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 • Współpraca ze strefami ekonomicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, kulturalnymi oraz społecznymi w zakresie czynnych działań promocji potencjału inwestycyjnego danego województwa, regionu;
 • Tworzenie, obsługa i administrowanie bazy danych ofert inwestycyjnych w regionie;
 • Inicjowanie i wspieranie działań proinwestycyjnych;
 • Współorganizacja i uczestnictwo w targach, giełdach branżowych, seminariach, celowych misjach gospodarczych;
 • Wsparcie i doradztwo w procesie pozyskiwania optymalnej lokalizacji dla inwestycji;
 • Doradztwo i organizowanie szkoleń w zakresie systemów wspierania oraz dostępnych instrumentów finansowych skierowanych do inwestorów francuskich;
 • Współpraca instytucjonalna skierowana do Izb Przemysłowo-Handlowych, instytucji regionalnych i wspierających rozwój ekonomiczny;
 • Pomoc dla instytucji publicznych w nawiązywaniu długotrwałych kontaktów partnerskich pomiędzy Polską a Francją ( miasta Partnerskie);
 • Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami polsko-francuskimi;
 • Wydawanie publikacji, przewodników na temat polskiego oraz francuskiego rynku dla inwestorów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za promocję eksportu
 • Wizyty studyjne ( organizacja pobytu we Francji, asysta, tłumaczenia)

NASI KLIENCI / ROZWIĄZANIA

 • Obsługujemy podmioty gospodarcze, instytucje publiczne z terenu Polski oraz Francji.
 • Posiadamy pełne i profesjonalne zaplecze do organizacji i kierowania zleconym projektem francusko-polskim w pełnym zakresie.
 • Działamy w poszanowaniem zasad poufności, etyki zawodowej, przepisów prawnych.

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa