Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Organizacja strategii marketingowej

Grupa ESPRO oferuje usługi doradztwa w zakresie komunikacji marketingowej oraz  planowaniu i zakupu kampanii reklamowych we wszystkich, istniejących kanałach komunikacji offlinie i online we Francji.

Posiadamy praktyczna wiedzę na temat mediów tradycyjnych, a także dynamicznie  rozwijający się dział Media Groupe ESPRO, który zajmuje się planowaniem i zakupem kampanii interaktywnych.

Większość polskich przedsiębiorstw napotyka wiele problemów w procesie komunikacji z podmiotami otoczenia na rynku francuskim. Bardzo częstym źródłem tych problemów są zbyt rzadkie w stosunku do potrzeb kontakty bezpośrednie. Okazuje się, że komunikacja elektroniczna, jakkolwiek ważna i mająca wiele zalet, nie może całkowicie zastąpić komunikacji bezpośredniej. Równie częstym źródłem problemów są bariery językowe. Brak znajomości lub niewystarczająca znajomość języka francuskiego ( bardzo często materiały promocyjne są opracowywane bez poprawności językowej, tymczasem dobre tłumaczenie nie polega na przekładzie tekstu słowo po słowie, ale na adekwatnym wyrażeniu w innym języku zawartych w tekście znaczeń i myśli), istotnie ją utrudnia i może być przyczyną konfliktów. Dla blisko połowy firm źródłem problemów są ograniczenia budżetowe. Zbyt małe środki finansowe mają wpływ na skromniejszy niż na rynku krajowym zestaw stosowanych narzędzi komunikacji, w tym na niewystarczający poziom promocji osobistej powiązanej silnie z kontaktami bezpośrednimi. Znacznie mniejszymi źródłami problemów są stereotypy zawierające uproszczoną, często irracjonalną, niemającą odzwierciedlenia w rzeczywistości wiedzę o narodowościach, państwach, firmach czy produktach oraz różnice kulturowe. Relatywnie niewielkimi źródłami problemów są nieetyczne zachowania uczestników procesu komunikacji, ograniczenia prawne oraz czynniki związane z nowymi technologiami.

By wyjść naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw , które borykają się z wyżej wymienionymi problemami na rynku francuskim, stworzyliśmy ofertę usług doradczych w zakresie komunikacji marketingowej.

Ze swej strony zapewniamy:

 • Fachową obsługę i kompleksowe rozwiązania, od strategii mediowej po planowanie i zakup wszystkich rodzajów mediów we Francji
 • Profesjonalnie opracowane materiały pod względem językowym przez osoby pochodzenia francuskiego lub polskiego zamieszkujące na stałe we Francji.
 • Dla zapewnienia najwyższej jakości tłumaczeń korzystamy wyłącznie z wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy języka. Nasi tłumacze francuskiego są prawie zawsze rodowitymi Francuzami dla których jest to język macierzysty. Każdy tłumacz został sprawdzony pod kątem umiejętności fachowych i kompetencji.
 • każdego klienta dba doświadczony i kreatywny zespół specjalistów, planujących    kampanie multi-medialne, dopasowany do specyfiki jego branży i potrzeb.
 • Sprawną organizacje kampanii.
 • Dbałość o powierzony budżet.
 • Optymalizujemy koszty zarówno na etapie planowania, jak i realizacji kampanii.
 • Wszelkie procesy związane z kontrolą budżetu, jaki klient wydaje na reklamę w mediach są transparentne. Stworzyliśmy własny program, który pozwalana na elektroniczny przepływ dokumentów od etapu planowania, aż po fakturowanie kampanii.
 • Wszystkie faktury od dostawców mediowych są skanowane i przechowywane w naszym systemie. Dzięki temu klient ma do nich dostęp na każde żądanie.

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności