Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Delegowanie w systemie IMI. Zmiany dotycząca zgłaszania pracowników od 2 lutego 2022 r.

21.01.2022

2 lutego 2022 roku w Unii Europejskiej zacznie funkcjonować jednolity system IMI, przeznaczony do zgłaszania pracowników delegowanych. System ma ułatwić pracę przewoźników i wymianę informacji pomiędzy rynkami.

System IMI (Internal Market Information System) jest zbudowany z trzech modułów: posting declaration, stable establishment i driving and rest times. Sam system funkcjonuje co prawda już od 2008 r., teraz jednak zostanie rozbudowany o dodatkowe funkcje, które mają pozwolić na dokonywanie zgłoszeń.

Krajowy Koordynator IMI informuje, że przewoźnicy powinni dokonywać zgłoszeń w systemie iMI wszystkich kierowców, nawet jeśli przedsiębiorcy mają aktualne zgłoszenia SIPSI czy Milog. Mimo tego, że poszczególne kraje nie mają jeszcze wdrożonych lex specialis ani nie są wyposażeni w czytniki do odczytu kodu QR deklaracji IMI, nowe zasady mają wejść w życie bez opóźnień.

Francuskie organy kontroli poinformowały Espro, że służby jeszcze nie są przygotowane na IMI, dlatego zachodzi duże prawdopodobieństwo, że będą nadal sprawdzać SIPSI. W związku z tym radzimy wyposażyć kierowców w obie deklaracje, do czasu unormowania sytuacji.

Deklarowanie w systemie IMI

Szczegółowe wytyczne będą wydawane przez poszczególne kraje wprowadzające przepisy lex specialis. Trzeba zwrócić uwagę, że do czasu zniesienia przepisu ustanawiającego obowiązek reprezentanta we Francji przez 18 miesięcy od zakończenia delegowania nie możemy powoływać się na brak obowiązku jego ustanowienia.

Co istotne, w nowym systemie IMI pracownik może zostać zadeklarowany od 2 lutego 2022 roku na okres 6 miesięcy (nie wcześniej) i powinien zostać zadeklarowany w poszczególnych krajach na odrębnych deklaracjach, co umożliwi jednolity system IMI. 

Oznacza to, że kierowca powinien posiadać w kabinie odrębne deklaracje dedykowane na poszczególny kraj oddelegowania. Do systemu IMI za pośrednictwem interfejsu publicznego będą wprowadzane następujące dane (można je duplikować na kolejne kraje):

 • dane dotyczące delegowania kierowcy (kraj delegowania, daty rozpoczęcia i zakończenia, numery rejestracyjne samochodu, rodzaj świadczonej usługi transportowej),

 • dane kierowcy (imię, nazwisko, numer licencji),

 • dane dokumentu tożsamości kierowcy (rodzaj dokumentu tożsamości, numer, data wydania, data ważności),

 • adres zamieszkania kierowcy (ulica, nr domu, kod, miasto, państwo),

 • informacje dotyczące firmy, w której kierowca jest zatrudniony (nazwa, nr licencji, nr z narodowego rejestru firm, nr VAT, kraj rejestracji),

 • dane kontaktowe zarządzającego transportem,

 • uruchomiliśmy dedykowaną usługę opiekuna prawnego IMI, czyli pełniącej podobną rolę jak reprezentant, a zatem trzeba podać dane osoby kontaktowej (opiekuna prawnego IMI) - imię, nazwisko, adres email, numer  telefonu.

Opiekun prawny IMI

Na każdy kraj można podać inną osobę do kontaktu, która zna odpowiedni język (francuski, włoski, niemiecki) oraz przepisy delegowania danego kraju. Oznacza to, że będzie ona tak jak dotychczas stanowić pierwszą linię obrony podczas kontroli przed otrzymaniem kary.

W przypadku braku podania osoby do kontaktu, osobą odpowiedzialną będzie osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na Francję, która szczególnie weryfikuje przestrzeganie przepisów dotyczących delegowania kierowców.

Każde zgłoszenie delegowania będzie miało wygenerowany niepowtarzalny kod QR, który będzie mógł być sczytany przez funkcjonariuszy kontroli drogowej. Po sczytaniu kodu QR służby kontrolne będą miały dostęp do wszystkich danych zgłoszenia.

Zakres obowiązków opiekuna prawnego IMI

W ramach usługi, którą oferujemy, przewoźnicy:

 • podają dane swojego opiekuna administracji francuskiej w systemie IMI,

 • zyskują osobę komunikującą się z organami kontroli w języku francuskim,

 • zyskują  eksperta ze znajomością francuskich przepisów w zakresie rozliczania wynagrodzenia kierowców i dodatków z tytułu oddelegowania z uwzględnieniem nowych zasad wprowadzonych przez Pakiet Mobilności.

 • otrzymują pomoc we wszelkich bieżących kontrolach na drodze,

 • otrzymują pomoc w niespodziewanych zdarzeniach losowych (kradzieże, awaria auta, choroba kierowcy, wypadek, telefoniczna interwencja w j. francuskim).

W ramach rozszerzonej usługi oferujemy:

 • udzielanie odpowiedzi na pisma kontrolne oraz opinie prawne,

 • przygotowanie odwołań od decyzji funkcjonariuszy służb francuskich w ramach przepisów Loi Macron,

 • udostępnienie wzorów kompletnej dokumentacji obowiązującej podczas delegowania pracowników do Francji,

 • przygotowanie odwołań od mandatów za wykroczenia komunikacyjne, kabotaż, wypadki, naruszenia prawa UE, przemyt itp.

Joanna Pasterzak
E-mail: contact@groupespro.com
Telefon: +48 728 889 237

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności