Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Godzina policyjna oraz aktualne zaświadczenia dla kierowców zawodowych we Francji

31.01.2021

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o zmianie czasu obowiązywania godziny policyjnej i obowiązkowych zaświadczeń dla kierowców, wykonujących zlecenia przewozowe na terenie Republiki.

Obecnie godzina policyjna obowiązuje od godz 18 do 6. W tym czasie nie można opuszczać domów poza jasno określonymi wyjątkami, takimi jak powrót z pracy lub szkoły, zakupy pierwszej potrzeby lub wizyty w placówkach medycznych.

Zmienione zostały również zaświadczenia, które muszą posiadać kierowcy, wykonujący przewozy na terenie Francji (w tym także tranzyt). Obecnie truckerzy muszą posiadać przy sobie dokumenty:

 1. Potwierdzenie podróży służbowej (Justificatif de déplacement professionnel durant les horaires du couvre-feu). Dokument ten musi być wypełniony przez pracodawcę. Pobierz formularz (tłumaczenie dokumentu jest dostępne pod danym linkiem).

 2. Międzynarodowe świadectwo podróży (Attestation de déplacement dérogatoire durant les horaires du couvre-feu). Dokument, który musi być wypełniony przez kierowcę i okazany podczas przekraczania granic.
  Pobierz formularz (tłumaczenie dokumentu jest dostępne pod danym linkiem).

W czasie przerw lub w przypadku zakupów, np. w supermarkecie, kierowca powinien również wypełnić (przez internet) imienne zaświadczenie o odbytej podróży, niezależnie od wykonywanej przez niego pracy.

UWAGA: kierowcy prowadzący działalność na własny rachunek powinni posiadać wypełnione Międzynarodowe świadectwo podróży.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie dokumentu, uzasadniającego wykorzystywanie wyjątku zakazu przemieszczania się. Może to być wypis Z CEIDG oraz dokumenty przewozowe.

Zaświadczenia są dostępne w różnych formatach (w tym zgłoszenia online), na stronie rządowej pod danym linkiem.

Informacje dla kierowców wjeżdżających do Francji z Wielkiej Brytanii

Ponadto władze wprowadziły kolejny dokument, obowiązkowy dla kierowców wjeżdżających do Francji z Wielkiej Brytanii. Formularz w języku angielskim, jego tłumaczenie na język polski oraz wzór wypełnienia są dostępne do pobrania w pakiecie pod danym linkiem.

Podróżni - w tym również kierowcy ciężarówek - są proszeni o okazanie dwóch dokumentów:

 1. Wypełnionej deklaracji dotyczącej braku oznak COVID-19 lub kontaktu z osobami zarażonymi,

 2. oświadczenia uzasadniającego podróż.

Należy pamiętać, że formularze należy okazać w wersji papierowej, dlatego przewoźnicy są zobowiązani do przekazania ich kierowcom. Najlepiej wraz z wytycznymi, jak trzeba je wypełnić. Druk jest deklaracją indywidualną, wypełniają ją sami kierowcy.

Deklaracja powinna być również dostępna przed przekroczeniem granicy na terenie Wielkiej Brytanii.  Na teren Zjednoczonego Królestwa można nadal wjechać po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza lokalizacyjnego, który znajduje się na stronie rządowej

Formularz należy wypełnić 48 godzin przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii. Dopuszczalna jest wersja papierowa lub cyfrowa.

UWAGA: kierowcy przed wjazdem do Wielkiej Brytanii nie muszą wykonywać testu na obecność koronawirusa 

W trakcie powrotu z Wielkiej Brytanii przez Francję warunkiem przekroczenia granicy jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Musi on być wykonany najpóźniej 72 godziny przed przekroczeniem granicy. 

W przypadku braku testu PCR będą akceptowane testy genetyczne wrażliwe na wariant VUI-2020-12-01. Testy można wykonać bezpłatnie na granicy.

Kierowcy przypływający z Irlandii do Francji

Od 28 stycznia władze francuskie wymagają negatywnego testu na COVID-19 od kierowców przypływających z Irlandii. Testy są wykonywane w następujących miejscach:

 1. W porcie w Dublinie: parking Blue Long Stay na lotnisku.

 2. Osoby kierujące się do Francji z portu Rosslare: punkt Gorey przy Circle K w Wexford (dojazd trasą M11).

Wykonywanie testu należy zarezerwować za pośrednictwem strony rocdochealthcheck.ie

UWAGA: zrobienie testu jest możliwe po uprzednim okazaniu dokumentu ze zdjęciem oraz karty do tachografu.

Dalsze wymogi są identyczne, jak w przypadku wjazdu pozostałych podróżnych i kierowców zawodowych, wspomnianych wyżej.

Kary za nieprzestrzeganie obostrzeń we Francji

Niezastosowanie się do tych środków skutkuje następującymi sankcjami:

 1. Pierwsza kara: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku wpłaty lub odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu).

 2. W przypadku kolejnego wykroczenia, popełnionego w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku wpłaty lub odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu).

 3. Po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
 

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności