Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Obowiązki i odpowiedzialność przedstawiciela firmy transportowej - repozytorium wiedzy

01.03.2019

Reprezentant przewoźnika we Francji - obowiązki i odpowiedzialność

Nie każdy przewoźnik zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest zakres obowiązków przedstawiciela we Francji i za co taki reprezentant faktycznie odpowiada. Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Do głównych zadań reprezentanta polskiego przewoźnika we Francji jest kontakt z lokalną administracją i służbami kontrolnymi oraz przechowywanie dokumentacji firmy transportowej na terenie kraju.

Oprócz tego, choć nieformalnie, ale zgodnie z zapotrzebowaniem transportowców, powinien spełniać kilka dodatkowych wymogów, np. posiadać specjalistyczną wiedzę branżową i prawną oraz znać możliwości współpracy z odpowiednimi służbami we Francji. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, jakie są faktycznie obowiązki przedstawiciela we Francji i jaki jest zakres jego odpowiedzialności w świetle francuskiego prawa.

Reprezentant przewoźnika - kto nim może zostać?

Przedstawicielem przewoźnika może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która spełnia następujące kryteria:

- Jest rezydentem Republiki Francuskiej;

- Stale przebywa (mieszka) we Francji;

- Posługuje się językiem francuskim;

Ponadto, choć nie jest to wymóg francuskiej ustawy, a zapotrzebowanie firm transportowych, przedstawiciel powinien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie:

- Francuskiego prawa pracy i handlu;

- Europejskiego prawa transportowego;

- Branży transportowej;

Powołać przedstawiciela może przewoźnik, a podstawą współpracy jest umowa, zawarta pomiędzy firmą transportową a reprezentantem. Ważne jest to, że w umowie powinniśmy zawrzeć wszystkie dodatkowe warunki, które chcemy, żeby przedstawiciel spełniał.

Na jaki okres powołujemy przedstawiciela?

Przedstawiciela powołujemy na okres 18 miesięcy (od dnia zawarcia porozumienia). Uwaga - reprezentant jest zobowiązany do udzielania informacji służbom kontrolnym przez dodatkowe 18 miesięcy od momentu wygaśnięcia umowy.

Jakie obowiązki ma przedstawiciel przewoźnika we Francji?

Zgodnie z ustawą Loi Macron, przedstawiciel jest zobowiązany do:

- Natychmiastowego udzielenia informacji francuskim służbom kontrolnym.

- Przechowywania dokumentacji przewoźnika, dotyczącej jego działalności na terenie Francji i delegowania kierowców ciężarówek.

Z jakimi służbami musi współpracować reprezentant?

Przedstawiciel współpracuje, kontaktuje się i udziela informacji:

- inspekcji pracy,

- żandarmerii,

- policji,

- urzędowi celnemu,

- urzędowi skarbowemu,

- inspekcji drogowej.

Jakie dokumenty musi przechowywać przedstawiciel?

Reprezentant powinien przechowywać, posiadać dostęp i w razie potrzeby udostępnić francuskiej administracji następujące dokumenty:

- umowę o pracę (obowiązkowo w języku francuskim),

- zaświadczenie o delegowaniu,

- umowę lub inny dokument, poświadczający o powołaniu reprezentanta,

- zestawienie wynagrodzenia pracownika za okres delegowania,

- potwierdzenie wypłaty należnego wynagrodzenia kierowcy,

- dokumentu wskazującego nazwę porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do oddelegowanego kierowcy.

Warto również zaznaczyć, że zestawienie wynagrodzeń kierowcy powinno zawierać informację o stawce godzinowej brutto, przepracowanych godzinach (w tym nadliczbowych), urlopach i dniach ustawowo wolnych oraz składnikach wynagrodzenia.

Uwaga - dokumenty mogą być przechowywane w wersji elektronicznej, ale obowiązkowo w formacie nieedytowalnym (np. PDF).

Jaki jest zakres odpowiedzialności przedstawiciela?

Niestety, przedstawiciel we Francji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uchybienia czy błędy. Za jego niezgodne z prawem działania odpowiada przewoźnik. Z tego powodu warto w umowie o współpracy wyraźnie określić, jaki jest zakres obowiązków przedstawiciela i za odpowiada zarówno w świetle przepisów administracyjnych, jak i karnych.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów Loi Macron

Za nieprzestrzeganie przepisów Loi Macron grożą następujące kary:

- 2 000 euro za każdego kierowcę, jeśli przewoźnik nie wystawił zaświadczenia pracownikowi lub jeśli nie powołał reprezentanta we Francji.

- 4 000 euro w przypadku ponownego uchybienia.

Maksymalna grzywna za powyższe uchybienia wynosi 500 000 euro.

- Czasowe zawieszenie działalności na terenie Francji w przypadku naruszenia obowiązków, wynikających z ustawy Loi Macron (np. naruszenia czasu pracy, nieodpowiednie warunki pracy, brak tłumaczenia dokumentów na jęz. francuski).

- 750 euro za brak zaświadczenia o delegowaniu w kabinie ciężarówki.

- 450 euro za brak umowy o pracę w pojeździe.

DLACZEGO WARTO?

  • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
  • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
  • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
  • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
  • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
  • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności