Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Reprezentant we Francji

Reprezentant we Francji

Specjalistyczne usługi doradcze dla przewoźników, realizujących transport na terenie Francji. Oferta jest skierowana zarówno do firm przewozowych, dysponujących zróżnicowanym parkiem ciężarowym, jak i oferujących transport tylko pojazdami dostawczymi.

Oferujemy:

 • Reprezentację firm transportowych na terenie Francji
 • Przechowywanie dokumentacji we Francji
 • Reprezentację i asystę francuskojęzyczną w trakcie kontroli firm transportowych, realizowanych przez Urząd Pracy, Urząd Celny i inne francuskie organy
 • Całodobową interwencję i pomoc w trakcie kontroli kierowców, realizowanych przez Inspekcję Transportu, żandarmerię i policję
 • Sporządzanie dokumentacji dla delegowanych pracowników
 • Stałą obsługę delegowania pracowników
 • Konsultacje prawne
 • Audyt firm transportowych
 • Rejestrację i obsługę filii, oddziałów i spółek we Francji
 
Oferta specjalna:
 
 • Truck Asysta

Jedyna taka oferta na polskim rynku. Usługa jest skierowana do firm, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi posiadania reprezentanta we Francji, a które w dalszym ciągu są narażone na kontrole na obcym terytorium i brakiem pomocy w przypadkach losowych, takich jak stłuczki, wypadki, wykroczenia, kradzieże czy awarie.
Oferta jest skierowana do kierowców na samozatrudnieniu,  firm realizujących przewozy tranzytowe, przewoźników zajmujących się kabotażem, przewoźników realizujących transport na potrzeby własne. >>> Więcej o ofercie.

 • Asysta administracyjno-prawna - COVID-19

Usługa skierowana do wszystkich przedsiębiorców, pracujących lub delegujących pracowników, w tym także kierowców, do krajów objętych pandemią COVID-19. Usługa powstała przede wszystkim z myślą o tych, którzy są zainteresowani aktualną informacją na temat lokalnych przepisów oraz tych, którzy potrzebują bieżącej pomocy w kontaktach z administracją.
W ramach oferty monitorujemy rynki i zachodnie i dostarczamy bezpośrednio do klienta informacje o zmianach prawnych, obostrzeniach i nowych obowiązkach. Dostarczamy także aktualne wzory dokumentów i pomagamy je wypełnić.
>>> Więcej o ofercie.

NEWS

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa