Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

We Francji godzina policyjna. Dla kierowców do pobrania obowiązkowe ankiety.

24.10.2020

We Francji godzina policyjna. Dla kierowców do pobrania obowiązkowe ankiety. 

We Francję uderzyła druga fala koronawirusa, co spowodowało ustanowienie godziny policyjnej. Kierowcy ciężarówek są z niej zwolnieni, jednak muszą posiadać przy sobie odpowiedni dokument. 

Od 17 października na 4 tygodnie została wprowadzona na 4 tygodnie godzina policyjna. Możliwe jednak, że czas jej obowiązywania zostanie wydłużony. Oznacza to, że we Francji przebywanie w miejscach publicznych w godzinach między godziną 21 a 6 rano jest zabronione. 

Obszary objęte obostrzeniem:

 • Paryż,
 • Region  Île-de-France,
 • Lyon,
 • Aix-en-Provence i Marsylię,
 • Tuluzę,
 • Lille,
 • Montpellier,
 • Grenoble,
 • Rouen,
 • Saint-Étienne.

Według informacji podanych przez hiszpański związek przewoźników drogowych CETM, kierowcy pojazdów ciężarowych mogą poruszać się po obszarach objętych godziną policyjną w godzinach od 21 do 6 rano. Łamania godziny policyjnej mogą dopuścić się wyłącznie w ramach wykonywanej pracy. Dodatkowo muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane przez pracodawcę. 

W dokumencie powinno być wskazane wszystkie punkty załadunku i rozładunku, do których uda się kierowca, o ile są znane. Dodatkowo zaświadczenie musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę kierującą firmą. Osoby samozatrudnione, które jednocześnie realizują samodzielnie usługę, składają podpis zarówno jako pracownik oraz jako pracodawca. 

Maksymalna kara za nieprzestrzeganie godziny policyjnej, w przypadku kolejnego złamania zakazu, wynosi 3750 euro. 

>>> Dokument można pobrać tutaj. 

 

Jak należy wypełnić dokument

 1. W deklaracji wypełniamy dane kierowcy: 

Je soussigné(e),

Mme/M. : imię, nazwisko

Né(e) le : Data urodzenia

Demeurant : Miejsce zamieszkania

 1. Zaznaczamy pierwszą opcję:

Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation

 1. Na końcu dokumentu uzupełniamy:

Fait à : Miejscowość

Le : à : data

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature : podpis 

Tak przygotowany dokument, z uzupełnionymi danymi oraz podpisem okazuje kierowca podczas kontroli. 

W razie pytań prosimy o kontakt.

NEWS

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa