Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Wjazd do Francji tylko z odpowiednim zaświadczeniem. Obowiązek dotyczy wszystkich wjeżdżających

09.04.2020

Wjazd do Francji tylko z odpowiednim zaświadczeniem. Obowiązek dotyczy wszystkich wjeżdżających

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło nowy obowiązek dla wjeżdżających na teren kraju - posiadanie odpowiedniego zaświadczenia. Dokument jest obowiązkowy dla wszystkich, kto pomimo kwarantanny musi przekroczyć granicę Francji.

Od 8 kwietnia osoby wjeżdżające na terytorium Francji muszą mieć przy sobie wypełnione zaświadczenie o podróży międzynarodowej “Attestations de déplacement international et à l’Outre-mer”. Dokument należy okazać na przejściu granicznym. Nowe rozporządzenie dotyczy wszystkich - kierowców ciężarówek (również w ruchu tranzytowym) oraz innych pracowników, których nie obowiązuje zakaz przekroczenia granicy.

Kto może przekroczyć granicę Francji?

Obywatele Francji mogą wrócić do kraju bez podawania powodu. Tymczasem w przypadku obywateli Unii Europejskiej, w tym także Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i in. oraz obywateli państw trzecich przekroczenie granicy jest dozwolone dla następujących osób:

- posiadających miejsce zamieszkania we Francji,

- wracających do rodziny,

- zatrudnionych w sektorze transportu drogowego i morskiego oraz służby zdrowia, zwalczającej pandemię,

- dyplomatów oraz członków międzynarodowych organizacji.

Jak wypełnić francuskie zaświadczenie?

Formularz powstał z myślą o podaniu na przejściu granicznym celu przejazdu. Dlatego osoba przekraczająca granicę podaje swoje imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, a następnie cel podróży: 

Oświadczam, że powód mojej podróży jest zgodny z jednym z następujących przypadków (zaznaczyć odpowiedni):

W przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino, Watykanu:

- osoba posiadająca miejsce zamieszkania we Francji, jak również miejsce zamieszkania jej małżonka i dzieci,

- osoba powracająca do miejsca zamieszkania i dołączająca do rodziny,

- osoba zatrudniona w służbie zdrowia, zwalczająca pandemię COVID-19,

- osoba zatrudniona w sektorze dostaw towarów, w tym marynarz,

- członek załogi rejsu pasażerskiego lub towarowego, kierującego się do bazy wyjazdowej,

- pracownik misji dyplomatycznej lub konsularnej, w tym organizacji międzynarodowych z siedzibą we Francji z prawem pobytu lub wizą D.

Obywatel Francji, jak również jego współmałżonek i dzieci.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

NEWS

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa