Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Delegowanie kierowców do Francji 2023 – reprezentant i zgłoszenie do SIPSI dla przewoźników do 3,5 T nadal wymagane

15.06.2023

Transport międzynarodowy wymaga od przewoźników nie tylko znajomości międzynarodowych przepisów, ale także wiedzy o zmieniających się regulacjach krajowych. Z pewnością masz tego świadomość, jeśli aktywnie działasz w branży transportowej. Bez wątpienia słyszałeś też o tzw. Pakiecie Mobilności, którego sukcesywne wprowadzanie wywołuje niemały chaos informacyjny. Jako specjaliści od spraw polsko-francuskich bardzo często się z nim mierzymy. Ostatnie zmiany — wprowadzone w lutym 2022 roku, dotyczące delegowania do Francji — nie dla wszystkich są zrozumiałe. Właśnie dlatego postanowiliśmy napisać ten artykuł. Pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości tych, którzy w 2023 roku realizują lub planują legalne delegowanie kierowców do Francji.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie wymagania stawiane są osobom dokonującym transportu w zakresie delegowania do Francji?
 • Czy kierowca pojazdu poniżej 3,5 t musi mieć swojego francuskiego reprezentanta?
 • Jakie dokumenty musi posiadać taki kierowca w kabinie?
 • W jakim systemie (IMI czy SIPSI) należy zgłosić kierowcę poruszającego się po Francji pojazdem do 3,5 t?
 • Jakie kary grożą za naruszenie wymogów?
 • Jak uniknąć mandatów?

Zapraszamy do lektury!

Pakiet Mobilności a delegowanie kierowców do Francji w 2023

Pakiet Mobilności wprowadzany jest przez Unię Europejską od 2020 roku. Ma on na celu regulację zasad i warunków pracy kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wynikające z niego zasady dla przewoźników realizujących transporty samochodami do 3,5 tony (busami) w zakresie delegowania kierowców wchodzą jednak w życie dopiero 1 lipca 2026 r. Taki stan rzeczy poskutkował masą krążących w branży fake newsów oraz brakiem pewności przewoźników co do obecnie obowiązujących wymagań na terenie Francji.

Jakie obowiązki posiadają zatem przewoźnicy pojazdów do 3,5 tony?

Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi, do czasu wejścia w życie ww. regulacji, nadal istnieje konieczność spełnienia dwóch ważnych wymagań:

 • obowiązkowy reprezentant we Francji oraz
 • zgłoszenie kierowców we francuskim systemie SIPSI.

To dwie kluczowe powinności, które omówimy poniżej, wynikające z art. L. 1262-2-1, art. R. 1263-3 francuskiego Kodeksu Pracy. Nakładają one na każdego pracodawcę zagranicznego delegującego pracowników do Francji obowiązek zgłoszenia oddelegowania do francuskiej inspekcji pracy za pośrednictwem platformy internetowej SIPSI.

Reprezentant dla kierowców poniżej 3,5 t

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, kierowcy delegowani, poruszający się po francuskich drogach, mają obowiązek posiadania swojego reprezentanta w tym kraju. Osoba ta ma pełnić rolę łącznika w komunikacji podczas kontroli pomiędzy przewoźnikiem a francuskimi służbami kontrolnymi: inspekcją pracy, żandarmerią, policją, urzędem celnym, urzędem skarbowym oraz inspekcją drogową. Reprezentant jest zobowiązany do przechowywania dokumentów przewoźnika przez okres 18 miesięcy od zakończenia delegowania. Ma on także zapewnić reprezentację w razie wezwania przez uprawnione francuskie organy kontroli.

Delegowanie kierowców do Francji 2023 - dlaczego wybór odpowiedniego reprezentanta jest tak kluczowy?

Jak już sama nazwa wskazuje, reprezentant musi być w stanie w odpowiedni sposób reprezentować nasze interesy. Oznacza to, że osoba wyznaczona do kontaktu musi nie tylko znać język francuski, ale przede wszystkim przepisy i panujące w kraju reguły. To ona stanowi pierwszą linię obrony podczas kontroli, dlatego zadanie to należy powierzyć komuś godnemu zaufania.

Co więcej, coraz częściej zdarzają się kontrole mające na celu weryfikację zgodności dokumentacji kierowcy delegowanego z francuskimi wymogami. Chodzi o sprawdzenie szczegółowych rozliczeń pracownika w okresie oddelegowania w danym miesiącu poprzez analizę:

 • listy płac,
 • rejestru czasu pracy,
 • prawidłowo rozliczonych godzin podczas kierowania pojazdem we Francji oraz
 • należnych dodatków z tytułu oddelegowania.

Reprezentant na miarę Twoich potrzeb — jak możemy Ci pomóc?

Wyspecjalizowana kancelaria skutecznie pomoże przygotować prawidłowo sporządzone dokumenty i odeprzeć ewentualne zarzuty francuskiej inspekcji pracy. Dzięki powierzeniu funkcji reprezentanta odpowiednim osobom możesz być spokojny(-a), że unikniesz bajońskich kar.

Nasze 15-letnie doświadczenie na rynku francuskim — w zakresie kontroli polskich firm delegujących pracowników do Francji — pozwoli zabezpieczyć Twoje interesy i umożliwi spokojne prowadzenie biznesu w ramach delegowania kierowców do Francji.

Jeśli szukasz profesjonalnego reprezentanta dla swojej firmy, zapoznaj się z naszą ofertą: Reprezentant we Francji.

Nasza kancelaria oferuje szereg dodatkowych usług w ramach szerszego pakietu. Obejmuje on konsultacje prawne oraz asystę francuskojęzyczną podczas kontroli realizowanych przez organy administracji i kontroli drogowych. Nasza działalność obejmuje m.in.:

 • pomoc podczas bieżących kontroli na drodze (egzekwowanie przepisów drogowych),
 • udzielanie odpowiedzi na pisma kontrolne oraz przygotowanie opinii prawnych,
 • przygotowanie odwołań od decyzji funkcjonariuszy służb francuskich,
 • udostępnienie wzorów kompletnej dokumentacji obowiązującej podczas delegowania pracowników do Francji,
 • przygotowanie odwołań od mandatów za wykroczenia komunikacyjne, kabotaż, wypadki, naruszenia prawa UE, przemyt itp.,
 • pomoc w niespodziewanych zdarzeniach losowych (kradzieże, awaria auta, choroba kierowcy, wypadek, telefoniczna interwencja w j. francuskim).

System SPISI czy IMI? W którym z nich zgłaszać kierowców busów?

Zarówno w systemie SPISI, jak i IMI (od lutego 2022 r.) przewoźnicy mogą składać elektroniczne deklaracje oddelegowania swoich kierowców do Francji. W praktyce jednak przewoźnicy — chcąc wywiązać się z tego obowiązku — nie do końca wiedzą, poprzez którą platformę powinni dokonać takiego zgłoszenia.

Zgodnie z francuskimi przepisami w przypadku przewozów dokonywanych pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy — wraz z wyznaczonym reprezentantem — powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI (z pewnymi wyjątkami, przewidzianymi w artykule L1332-3 kodeksu transportu). System IMI obowiązuje natomiast zasadniczo tylko pojazdy powyżej 3,5 t.

Chyba nikogo nie musimy przekonywać o tym, że dokonanie zgłoszenia we właściwym systemie jest bardzo istotne. Dlaczego? Chociażby ze względu na fakt, iż francuskie służby aktywnie prowadzą kontrole dokumentów zamieszczonych w systemie.

A jakie dokumenty musi posiadać kierowca busa w kabinie?

 • Kopię ważnej deklaracji SIPSI (w tym wyznaczenie reprezentanta);
 • umowę o pracę oddelegowanego pracownika (który prowadzi lub nawiguje pojazd) w języku francuskim;
 • dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego – tzw. indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV – Livret Individuel de Contrôle);
 • A1,
 • dokumenty przewozowe.

Jakie kary grożą za niedostosowanie się do tych wymogów?

Niestety, niejasne komunikaty to żadne usprawiedliwienie przed organami kontroli. Za wszelkie nieprawidłowości po stronie kierowcy bądź przewoźnika grożą wysokie kary. Bazując na naszym bogatym doświadczeniu w obsłudze przewoźników międzynarodowych, śmiało możemy stwierdzić, że organy kontrolne podchodzą bardzo surowo do kwestii dostosowania się do nowych wymogów. Coraz częściej decydują się one na nakładanie kar czy mandatów.

Apelujemy w związku z tym do wszystkich przewoźników, aby traktować nowe wymagania poważnie. Radzimy zadbać o to, aby ich spełnienie nie budziło najmniejszych wątpliwości! Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak wymaganej dokumentacji w pojeździe skutkują podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami:

 • mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI wynosi 750 euro,
 • za brak wyznaczonego reprezentanta i kompletnej dokumentacji grozi nam kara w wysokości nawet 4000 euro.

Jak uniknąć mandatów?

Obserwujemy wzmożone kontrole firm dokonujących przewozów pojazdami poniżej 3,5 tony, których efektem jest nakładanie wysokich mandatów.

Bazując na interpretacji obowiązujących przepisów, zalecamy, by firmy delegujące kierowców (transport rzeczy do 3,5 t) wyposażyły swoich pracowników w zgłoszenia SIPSI oraz wymaganą dokumentację. Można dzięki temu uniknąć przykrych konsekwencji finansowych.

Delegowanie kierowców do Francji 2023 - wymagania dla przewoźników do 3,5 T. Podsumowanie 

 • Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie delegowania kierowców do Francji budzą wiele wątpliwości. Fakt ten wykorzystują francuskie służby w trakcie kontroli. Nakładają wysokie kary za brak dopełnienia wymogów wynikających z niejasnych regulacji.
 • Zasady Pakietu Mobilności dla przewoźników realizujących transporty samochodami do 3,5 tony wchodzą w życie dopiero od 1 lipca 2026 r. Do tego czasu nadal obowiązkowy jest reprezentant we Francji oraz zgłoszenie kierowców we francuskim systemie SIPSI.
 • W przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busy) deklaracja delegowania kierowcy zawodowego wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI — nie systemu IMI.
 • Francuskie organy kontroli podchodzą bardzo surowo do dostosowania się do nowych wymogów. Nie przestrzegając ich, narażamy się na wysokie kary pieniężne i mandaty.

Chcesz mieć pewność, że Twój transport będzie zawsze zgodny z przepisami? Skontaktuj się z nami! 

Co konkretnie możemy Ci zaoferować? Skorzystaj z usługi:

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności