Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Jak wybrać reprezentanta przewoźnika we Francji

25.02.2019

Jak wybrać reprezentanta przewoźnika we Francji? Kompleksowy poradnik

Dekret 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji mówi, że reprezentantem firmy przewozowej może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna. Podstawą współpracy jest zwykła umowa. Niestety, swoboda wyboru reprezentanta jest powodem wielu nieporozumień. Na co zatem należy zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego reprezentanta?

Obowiązki i odpowiedzialność reprezentanta

Głównym zadaniem przedstawiciela we Francji jest przechowywanie dokumentów przewoźnika na terenie Francji oraz kontakt z francuskimi służbami kontrolnymi: inspekcją pracy, żandarmerią, policją, urzędem celnym, urzędem skarbowym i inspekcją drogową. W taki sposób władze Francji przyspieszyły procedurę kontroli i ułatwiły proces monitoringu zagranicznych transportowców.

Wiele nowych firm, oferujących usługę przedstawiciela we Francji, nie jest świadoma, że samo przechowywanie dokumentacji nie wystarcza. Co więcej, nie wie o tym również wielu przewoźników. Brak podstawowej wiedzy o prawie obowiązującym w sektorze skutkuje tym, że przedsiębiorca jest pozbawiony wsparcia faktycznych ekspertów, którzy są w stanie udzielić mu wszelkich informacji i porad.

Dla przykładu, zestawienie wynagrodzeń kierowcy powinno zawierać dodatkowe informacje, co czasami niektórym przedstawicielom umyka. Chodzi tu o takie informacje, jak stawka godzinowa brutto, przepracowane godziny (w tym nadliczbowe), urlopy i dni ustawowo wolne oraz składniki wynagrodzenia. Do obowiązków reprezentanta należy znajomość wszystkich przepisów, obowiązujących we Francji i informowanie o tym przewoźnika, a to niestety w przypadku podmiotów spoza branży transportowej jest niemożliwe.

Wynikiem takiej współpracy jest niedopełnienie obowiązków i kara, nałożona na firmę przewozową. Niestety, zgodnie z prawem reprezentant nie odpowiada przed władzami francuskimi ani z poziomu przepisów administracyjnych, ani karnych. Oznacza to, że za wszystkie błędy i zaniechania przedstawiciela odpowiada sam przewoźnik. Za nieprzestrzeganie wymogów ustawy Macrona władze Francji przewidują kary finansowe w postaci nawet 2 tys. euro za każdego kierowcę (suma kar może się kumulować nawet do 500 tys. euro).

Przedstawiciel we Francji - kogo wybrać?

Wybór reprezentanta we Francji powinien być podyktowany nie tylko własnymi potrzebami, ale również kalkulacją ryzyka. Jeżeli z jakichś powodów przewoźnik chce skorzystać z usług pośrednika działającego poza branżą transportową (wielu reprezentantów to podmioty np. z sektora turystycznego, budowlanego czy wręcz gastronomicznego), powinien przede wszystkim zadać sobie pytanie: czy taka współpraca jest korzystna? Co może zaoferować dany podmiot?

Oto kilka porad, jak wybrać odpowiedniego przedstawiciela we Francji.

1. Znajomość francuskiego prawa przewozowego i przepisy Loi Macron

Niestety, bez odpowiedniej wiedzy podmiot reprezentujący przewoźnika we Francji, czyli kraju, gdzie obowiązuje rygorystyczne prawo pracy, handlu i kodeks karny stanowi swoiste zagrożenie.

Pamiętajmy o tym, że kontakt z francuską administracją nie polega tylko na udostępnianiu odpowiedniej dokumentacji. Mówimy o reprezentowaniu przewoźnika przez zagranicznymi służbami i organami kontrolnymi, w grę zatem wchodzi pośrednictwo, opieka prawna przedsiębiorstwa, doradztwo itd.

2. Obowiązki reprezentanta polskiego przewoźnika

Braki w dokładnej znajomości obowiązków firmy reprezentującej są częstą barierą pomiędzy przewoźnikiem, a przedstawicielem. Transportowcy wychodzą z założenia, poniekąd zresztą słusznie, że to firma reprezentanta powinna szkolić przewoźnika, a nie odwrotnie. Firmy przewozowe na ogół nie posiadają czasu czy mocy przerobowych do instruowania kontrahentów. To się zresztą mija z celem, ponieważ reprezentant za swoje usługi pobiera opłatę.

3. Umowa z przedstawicielem we Francji

Odpowiednio sporządzona umowa pozwoli zabezpieczyć interesy firmy przewozowej i dokładnie określić zakres odpowiedzialności przedstawiciela. Pamiętajmy, żeby w takiej umowie znalazły się nie tylko podstawowe obowiązki reprezentanta, dotyczące kontaktów z francuskimi władzami i przechowywaniem dokumentów, ale także dodatkowy zakres usług, np. doradztwo prawne, pomoc kierowcom na terenie Francji, wsparcie tłumaczy itd. W wielu przypadkach są to oferty dodatkowe, wchodzące w skład podstawowego pakietu usług.

Ile kosztują usługi reprezentantów we Francji?

Koszty podobnych usług na rynku polskim są dość zróżnicowane. W przypadku firm oferujących tylko usługę reprezentanta minimalna cena za jednego kierowcę wynosi ok. 10 euro miesięcznie. Cena obejmuje podstawowe obowiązki: reprezentowanie firmy transportowej na terenie Francji oraz przechowywanie dokumentów. Za dodatkową opłatą można zamówić opracowanie kompletu dokumentów oraz usługi tłumacza.

Oferty firm doradczych i kancelarii są szersze i oczywiście nieco droższe, choć podstawowe pakiety są nieraz dużo tańsze. Dla przykładu, kancelaria Espro Groupe za 25 euro miesięcznie oferuje podstawowy pakiet przedstawiciela we Francji i przechowywanie dokumentów na dedykowanym serwerze dla 1-5 kierowców.

Dodatkowo w ramach szerszego pakietu oferuje archiwizację dokumentów przez okres 18 miesięcy, interwencje w razie kontroli na terenie Francji, konsultacje prawne oraz asystę francuskojęzyczną w trakcie kontroli realizowanych przez organy administracji oraz kontroli drogowych.

DLACZEGO WARTO?

  • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
  • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
  • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
  • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
  • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
  • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności