Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Niderlandy - delegowanie kierowców w 2020 r. Praktyczny poradnik dla przewoźników

27.02.2020

Niderlandy - delegowanie kierowców w 2020 r. Praktyczny poradnik dla przewoźników

Od 1 marca 2020 r. w Niderlandach (niegdysiejszej Holandii) zmieniły się  przepisy dotyczące delegowanych pracowników. Dotyczy to osób oddelegowanych do pracy przy przewozach kabotażowych, międzynarodowych oraz samozatrudnionych. 

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszeniowy do Niderlandów?

Według wytycznych podanych przez tamtejsze Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia obowiązek zgłoszeniowy dotyczy:

- pracowników, wykonujących tymczasowo pracę na terenie Niderlandów,

- pracodawców, którzy przyjeżdżają razem ze swoimi pracownikami, 

- pracowników delegowanych do holenderskich oddziałów firmy,

- agencji pracy, które udostępniają pracowników, 

- samozatrudnionych w niektórych sektorach gospodarczych

Transport towarów do Niderlandów - kiedy dokonać zgłoszenia?

Przewoźnicy są zobligowani do zgłaszania kierowców za pomocą systemu, jednak nie cały sektor transportowy jest objęty tym wymogiem. Wyjątki stanowią:

- transport pasażerski, 

- transport towarowy powietrzny, 

- transport towarowy wodny, 

- kolejowy transport towarów, 

- tranzyt drogowy, 

- usługi pocztowe i kurierskie. 

Jak zgłosić kierowcę do Holandii?

Zgłoszenie do holenderskiego systemu online możliwe jest po zalogowaniu. Należy wypełnić odpowiedni formularz, inny do zgłoszenia pracownika, a inny dla osoby na samozatrudnieniu. 

W systemie należy podać następujące dane:

 • tożsamość osoby zgłaszające pracownika, 

 • dane dotyczące firmy, 

 • dane dotyczące osoby kontaktowej w Holandii,

 • dane usługobiorcy przewoźnika, 

 • sektor, którego dotyczy wykonywana w Holandii praca,  

 • adres lub miejsce wykonywania pracy - trwają prace nad usunięciem tego wymogu przy rejestracji kierowcy, w zamian należy podać numer tablicy rejestracyjnej,

 • przewidywany czas trwania pracy, 

 • tożsamość pracownika, 

 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, np. formularz A1.

Należy pamiętać, że na jednej deklaracji można zgłosić wielu kierowców poprzez dodanie kolejnego pracownika przed wysłaniem wniosku. 

Dane potrzebne dla osoby na samozatrudnieniu:

 • tożsamość osoby zgłaszającej - wykonującej pracę, 

 • dane dotyczące firmy,

 • dane dotyczące osoby kontaktowej w Holandii

 • dane usługobiorcy przewoźnika, 

 • sektor, którego dotyczy wykonywana w Holandii praca*, 

 • adres lub miejsce wykonywania pracy - trwają prace nad usunięciem tego wymogu przy rejestracji kierowcy, w zamian należy podać numer tablicy rejestracyjnej,

 • przewidywany czas trwania pracy,

 • dane osoby odpowiedzialnej za wypłacenie wynagrodzenia za pracę, 

 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, np. formularz A1.

*Kod sektorowy dla transportu drogowego

Sector

H Transportation and storage

Subsector

49 Land transport

Branch code

4941 Freight transport by road (no removal services)

 

Wypełniony formularz zostanie zapisany, a usługobiorca przewoźnika (odbiorca ładunku) dostanie powiadomienie o konieczności jego weryfikacji. Dopiero po jej ukończeniu proces można uznać za zakończony. 

Wypełnianie kolejnego wniosku 

W przypadku kolejnego zgłoszenia nie ma konieczności ręcznego wpisywania całości danych kierowcy od nowa. Po zalogowaniu, wystarczy wejść w “My notification”, następnie w wybrane wcześniejsze zgłoszenie i skopiować wybrany fragment przy użyciu odpowiedniej ikony. 

Edycja wniosku

W każdym zgłoszeniu dokonanym po 1 marca 2020 r. można dokonać zmiany. Jeżeli więc np. kierowca będzie wykonywać pracę na terenie Holandii dłużej niż planowano, jego zgłoszenie będzie można edytować. W takim zgłoszeniu widoczna będzie zarówno wersja pierwotna, jak i dokonana zmiana łącznie z informacją, kiedy i co zostało skorygowane. 

Każda dokonana w zgłoszeniu zmiana będzie musiała być zweryfikowana przez przewoźnika. 

Na jaki okres zgłasza się kierowcę?

W przypadku pracowników lub samozatrudnionych z sektora transportu drogowego możliwe jest dokonanie zgłoszenia na rok. Po upływie tego czasu należy dokonać zgłoszenia ponownie. 

 

Reprezentant przewoźnika w Niderlandach (Holandii)

Przy wypełnianiu wniosku w części pracodawca należy podać osobę kontaktową przebywającą na terenie Niderlandów (Holandii). Nie ma jeszcze szczegółowych regulacji dotyczących tego obszaru. Wiadomo jednak, że osoba ta powinna:

 • być osobą fizyczną, nie prawną (nie można zgłosić firm),

 • musi przebywać na terenie Holandii w czasie, w którym kierowca jest delegowany

 • posługiwać się w stopniu komunikatywnym  angielskim, niemieckim lub niderlandzkim, 

 • być upoważniona do wysyłania i otrzymywania dokumentów dotyczących delegowania. 

Zadaniem osoby kontaktowej jest pozostawanie do dyspozycji Niderlandzkiej Inspekcji Pracy (SZW) przez cały czas trwania delegowania pracownika oraz udzielanie odpowiedzi w imieniu przewoźnika na jej zapytania. 

Czy kierowca może być reprezentantem w Niderlandach?

Teoretycznie istnieje takie rozwiązanie. Na swojej stronie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia podaje, że delegowany pracownik może pełnić rolę reprezentanta. Musi on jednak spełniać warunek dyspozycyjności względem SZW. Tylko w takim wypadku rozwiązanie takie jest poprawne. 

Przy decydowaniu się na takie rozwiązanie warto wziąć pod uwagę, że w takim wypadku na jednej deklaracji należy zgłosić tylko jednego kierowcę. 

Rozliczenie czasu pracy i płaca minimalna w Niderlandach (Holandii)

Obowiązkowe zgłaszanie delegowanego na teren Holandii kierowcę pozwoli na dokładną weryfikację czasu pracy oraz wypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia. Należy więc pamiętać, że kierowcom, przebywającym na terenie Niderlandów, jako czas pracy zalicza się:

 • jazdę,

 • pracę inną,

 • dyżur. 

Obecna stawka minimalna dla kierowcy delegowanego w Niderlandach wynosi to 9,54 euro. Warto jednak pamiętać, że nowa umowa zbiorowa, na podstawie której stawka ta jest regulowana, jest właśnie negocjowana. Jej wartość może się więc niedługo zmienić. 

Wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy na terenie Holandii (euro, godz.)

Tygodniowy wymiar pracy

21 lat i więcej

20 lat

19 lat

18 lat

17 lat

16 lat

15 lat

40 godzin

9,54

7,64

5,73

4,77

3,77

3,30

2,87

 

Kontrole przewoźników i kierowców w Niderlandach

Kontrola nowych regulacji leży w gestii Niderlandzkiej Inspekcja Pracy. Na jej wezwanie trzeba dokonywać wyjaśnień i złożyć do wglądu odpowiednią dokumentację. Jeśli chodzi o kontrolę na drodze, dokumenty związane z delegowaniem pracownika nie będą na razie sprawdzane. Ta sytuacja najpewniej się zmieni, kiedy w życie wejdą przepisy związane z Pakietem Mobilności.

Szczegóły dotyczących kontroli na drodze nie są jeszcze znane. Wiadomo, że inspekcje, podobnie jak w przypadku Francji, będą miały miejsce. Zalecamy zatem wyrabianie odpowiednich nawyków i zadbanie o to, by kierowca posiadał w kabinie następujące dokumenty:

 • papiery potwierdzające zgłoszenie kierowcy do oddelegowania, 

 • dokument potwierdzający zatrudnienie w danej firmie, np. umowa o pracę, 

 • zaświadczenie A1. 

Dokumenty, akceptowane również w wersji elektronicznej, powinny być przetłumaczone na niderlandzki, angielski lub niemiecki. 

Delegowanie do Niderlandów - kary

Za brak zgłoszenia do systemu kierowcę przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości do 12 tys. W przypadku powtórnego przewinienia możemy zapłacić nawet 18 tys. euro grzywny.

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności