Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Nowe przepisy dla firm transportowych czasowo delegujących pracowników do Francji

05.09.2016

Z dniem 1 lipca 2016 weszły w życie przepisy ustawy o nazwie «Loi Macron», które nakładają na zagraniczne firmy transportowe wiele obowiązków administracyjnych.

Wszystkie firmy z sektora transportowego, przed pierwszym przewozem do Francji, są zobowiązane:

 • wystawić zaświadczenie o delegowaniu dla każdego kierowcy,

Zaświadczenie o delegowaniu:

 •  jest ważne maksymalnie 6 miesięcy.
 •  musi być sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszego delegowania
 •  jest wystawiane w 2 egzemplarzach: jeden musi znajdować się w kabinie pojazdu, a drugi u przedstawiciela firmy we Francji
 •  w przypadku delegacji wewnątrzgrupowej lub przez agencję pracy tymczasowej, zaświadczenie o oddelegowaniu musi zostać wprowadzone do centralnego rejestru pracowników przedsiębiorstwa przyjmującego

 

 • posiadać przedstawiciela we Francji

Przedstawicielwe Francji:

 • musi zostać nominowany przez pracodawcę oraz zaakceptować nominację
 • odpowiada za kontakty ze służbami kontrolnymi
 • musi posługiwać się językiem francuskim
 • musi przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 18 miesięcy i zapewnić kontakt z francuską administracją w ramach prowadzonych przez nią kontroli

 

 • rozliczać czas pracy kierowcy na terenie Francji zgodnie z przepisami francuskimi

 

 • zapewnić kierowcom realizującym transport na terenie Republiki Francuskiej,wynagrodzenie wg francuskiej płacy minimalnej
 • Wynagrodzenie minimalne obowiązujące we Francji na dzień 1go lipca 2016 wynosi 9,67 euro brutto za każdą godzinę pracy na jej terytorium

 

 • przechowywać w kabinie pojazdu wymaganą dokumentację

 

Przepisy te mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, wyłączone zostają jedynie przewozy tranzytowe. Dotyczą każdego środka transportu bez względu na jego dmc. W przypadku niedochowania ww. Obowiązków administracyjnych grożą sankcje administracyjne (od 2 000 Euro za każdego oddelegowanego pracownika i 4000 Euro w przypadku «recydywy» w okresie roku od ostatniego «wykroczenia», nawet do 500 000 EUR) i karne (mandaty od 450 do 750 EUR).

NEWS

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa