Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

SIPSI i delegowanie kierowców do Francji w 2019 roku

18.09.2019

SIPSI i delegowanie kierowców do Francji w 2019 roku

Od lipca 2019 roku działa nowa, uproszczona wersja Międzynarodowego Systemu Informacyjnego SIPSI. Platforma zapewnia przewoźnikom przesyłanie deklaracji i poświadczeń księgowych dla tamtejszych służb kontrolnych. Aktualizacja systemu nastąpiła konsekwentnie po zmianach w przepisach o delegowaniu kierowców do Francji. Podpowiadamy, co się zmieniło w przepisach i platformie SIPSI.

SIPSI - delegowanie w 2019 roku

Nowe funkcje w systemie SIPSI zostały wprowadzone przede wszystkim z myślą o zagranicznych firmach, delegujących pracowników oraz podmiotach, posiadających we Francji swoje przedstawicielstwo. Została wprowadzona opcja autouzupełniania oraz ograniczono liczbę danych, generowanych przez system w formie potwierdzenia zgłoszenia kierowcy. Warto zaznaczyć, że francuska Inspekcja Pracy w dalszym ciągu ma wgląd do wszystkich wprowadzonych danych.

1. Dostęp do konta SIPSI.

W nowym systemie przewoźnik może udostępnić swoje konto dla reprezentanta oraz francuskich kontrahentów. Wystawić deklarację może jedna ze stron - przewoźnik lub przedstawiciel.

2. Pobranie deklaracji oddelegowania.

Wcześniej złożone deklaracje były dostarczane na maila automatycznie. Teraz należy je pobrać bezpośrednio z platformy, a na maila przychodzi tylko numer referencyjny zgłoszenia.

3. Autouzupełnianie danych w systemie SIPSI.

W nowym systemie pojawiła się opcja autouzupełniania danych, np. numeru polskiego VAT. Ponadto system odnajduje dane firmy reprezentanta, w tym obowiązkowy obecnie numer SIRET.

4. Więcej aktów oddelegowania do Francji.

Dzięki nowym funkcjom w systemie pojawiła się możliwość wygenerowania większej liczby aktów oddelegowania jednocześnie.

5. SIRET reprezentanta przewoźnika.

W systemie zaszła poważna zmiana, jeśli chodzi o reprezentanta przewoźnika. Od 1 lipca 2019 r. wyznaczenie przedstawiciela pracodawcy odbywa się bezpośrednio w zaświadczeniu o delegowaniu, a nie w kontekście konkretnego dokumentu. Ponadto przedstawiciel musi obowiązkowo posiadać numer SIRET.

6. Język platformy SIPSI.

Oddelegować pracownika do pracy można teraz w języku francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Warto zaznaczyć, że nowa platforma nie nakłada na przewoźników żadnych dodatkowych obowiązków. Wysłane wcześniej deklaracje są ważne i będą przejęte oraz dostępne dla służb kontrolnych w nowej wersji.

7. Stawki wynagrodzeń oraz typ kwalifikacji kierowców

Warto zaznaczyć, że stawka godzinowa SMIC od 1 lutego 2020 r. wyniesie 10,39 euro w przypadku grupy 150M, oraz 10,15 w przypadku pozostałych grup.

Stawki wynagrodzeń oraz typ kwalifikacji kierowców

Grupa

Współczynnik

Kierowcy

Stawki brutto od 01.01.2019, euro/godz.

3 bis

118M

Kierowcy pojazdów o dmc poniżej 3,5 t

10,15

4

120M

Kierowcy pojazdów o dmc 3,5-11 t

10,15

5

128M

Kierowcy pojazdów o dmc 11-19 t

10,15

6

138M

Kierowcy pojazdów o dmc powyżej 19 t

10,15

7

150M

Wysoce wykwalifikowani kierowcy ciężarówek

10,21

Warto zaznaczyć, że nowa platforma nie nakłada na przewoźników żadnych dodatkowych obowiązków. Wysłane wcześniej deklaracje są ważne i będą przejęte oraz dostępne dla służb kontrolnych w nowej wersji.

 

Zmiany w przepisach o delegowaniu we Francji

5 czerwca br. został opublikowany nowy dekret zmieniający przepisy o delegowaniu pracowników oraz zaostrzający kary za nielegalną pracę. Dekret precyzuje obowiązujące już od 3 lat tzw. prawo Macrona (Loi Macron). Zmiany objęły Kodeks pracy oraz Kodeks transportu i skupiły się na czterech obszarach:

- zwiększeniu kar za naruszenia przepisów o delegowaniu pracowników do Francji;

- zwiększeniu uprawnień francuskiej Inspekcji Pracy;

- podejściu do należytej staranności zleceniodawców przy powierzaniu usług pracodawcom z zagranicy;

- uporządkowaniu sfery informacji, które ma przekazywać przewoźnik francuskim instytucjom;

Delegowanie kierowców do Francji - kary za naruszenie przepisów

Od 1 lipca 2019 r. przewoźnik może otrzymać następującą karę za naruszenia związane z delegowaniem kierowców do Francji:

- tymczasowego zawieszenia świadczenia usług

- oraz  tymczasowego zawieszenia świadczenia usług do dwóch miesięcy.

Przed zastosowaniem sankcji przewoźnik lub jego przedstawiciel na terenie Francji muszą w ciągu od 1 do 3 dni od daty otrzymania wezwania dostarczyć wyjaśnienie dotyczące okoliczności naruszenia. Po przekroczeniu tego terminu czy też ze względu na brak poważnych przyczyn naruszeń na przewoźnika nakładana jest kara czasowego zawieszenia świadczenia usług na okres do jednego miesiąca.

Należyta staranność zleceniodawcy przy weryfikacji kontrahenta

Wcześniej przewoźnik przed oddelegowaniem kierowcy musiał otrzymać od kontrahenta kopię deklaracji z systemu SIPSI oraz kopię dokumentu powołującego przedstawiciela przewoźnika we Francji. Po zmianach zleceniobiorca musi przekazać potwierdzenie odbioru dokumentu z SIPSI oraz oświadczenie honorowe o dokonaniu zapłaty. Oświadczenie musi zawierać nazwę, imię i nazwisko kontrahenta oraz podpis jego przedstawiciela prawnego.

Informacje w deklaracji o oddelegowaniu

Francja kładzie duży nacisk na dane, przekazywane w deklaracjach. Należy pamiętać, żeby deklaracje zawierały:

- stawkę godzinową wynagrodzenia, zamiast wynagrodzenia miesięcznego brutto;

- numer VAT PL firmy zgłaszającej.

Władze Francji będą również zwracać uwagę na dostęp do przedstawicieli przewoźników w czasie trwania usługi przewozowej we Francji.

Niezwłoczne przedstawienie dokumentów francuskim służbom

Zmianom uległy również przepisy dotyczące konieczności przechowywania dokumentów i ich niezwłocznego udostępniania francuskim podmiotom. Władze zwrócą również uwagę na dostęp służb kontrolnych do dokumentacji firm transportowych

NEWS

Archiwum aktualności

NASZE ATUTY

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Oferujemy usługi dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji publicznych
 • Tworzymy francusko-polską ekipę
 • Oferujemy profesjonalną obsługę wysokiej jakości
Czytaj więcej

NASZE USŁUGI

 • Asysta w rozwoju działalności we Francji
 • Doradztwo prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie partnerów handlowych
 • Zakładanie filii we Francji
 • Prowadzenie firmy we Francji
 • Delegowanie pracownikówdo Francji
 • Ubezpieczenia we Francji
 • Obsługa administracyjna i kadrowa
Czytaj więcej

+48 22 203 41 44

contact@groupespro.com

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa