Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Aktualności

Tymczasowe oddelegowanie pracownika do Francji. Informacje dla firm, nie posiadających spółek we Francji

08.07.2019

Tymczasowe oddelegowanie pracownika do Francji. Informacje dla firm, nie posiadających spółek we Francji

Polski przedsiębiorca, który nie posiada spółki czy działu na terenie Francji, może tymczasowo oddelegować swojego pracownika na teren Republiki. Musi przy tym zwrócić szczególną uwagę na przepisy Kodeksu pracy, zwłaszcza te dotyczące wysokości wynagrodzenia, czasu pracy i warunków zatrudnienia.

Przed oddelegowaniem - o czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Zgodnie z art.  L.1261-1 do L.1263-2 i R.1261-1 do R. 1264-3 francuskiego Kodeksu pracy, oddelegowanie pracownika dotyczy tych sytuacji, kiedy polski pracodawca bez posiadanej spółki czy działu na terenie Francji zleca swojemu pracownikowi wykonanie określonych czynności na terenie Republiki. Warto zaznaczyć, że sytuacje te przewidują obowiązkowe opuszczenie kraju przez pracownika po wykonaniu powierzonych mu zadań.

Formalności oddelegowania pracowników do Francji

1. Deklaracja wstępna

Delegowanie pracownika należy rozpocząć od złożenia deklaracji oddelegowania do francuskiej Inspekcji Pracy. Miejsce świadczenia usługi ma znaczenie - deklarację należy złożyć w odpowiedniej siedzibie Inspekcji. Jeśli pracownik będzie się przemieszczać, deklarację należy złożyć do właściwego miejsca pierwszego pobytu pracownika.

Lista oddziałów pracy i zatrudnienia znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy pod adresem http://direccte.gouv.fr.

Deklaracje są składane w elektronicznym systemie Ministerstwa Pracy SIPSI na stronie www.sipsi.travail.gouv.fr. Po zakończeniu procesu przedsiębiorca otrzyma mailowo numer referencyjny zgłoszenia i kopię deklaracji.

Należy pamiętać, że brak deklaracji czy błędy w dokumentacji skutkują grzywną. Wysokość kar za wykroczenia reguluje art. R 1264-1 francuskiego Kodeksu pracy.

2. Francuskie przepisy

Francuzi przywiązują dużą uwagę do przestrzegania przez obcokrajowców wszystkich przepisów i zasad. Należy zatem szczegółowo zapoznać się z rozporządzeniami i przepisami prawnymi, prawem pracy, warunkami umów i układów, w tym porozumień związków zawodowych, stowarzyszeń i zrzeszeń.

3. Kontakt z Inspekcją Pracy

W przypadku wypadku w miejscu pracy z udziałem pracownika, nie podlegającego francuskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora pracy właściwej dla miejsca pracy placówki i złożyć deklarację wypadku.

Kontrola pracowników delegowanych we Francji

Wszystkie francuskie organy nadzoru w przypadku kontroli przedsiębiorcy są upoważnione do żądania od polskiego pracodawcy dokumentów w języku francuskim z przeliczeniem wszystkich kwot na euro. Jest to określone w art. R 1263-1 Kodeksu pracy.

Jeśli siedziba pracodawcy znajduje się w UE, w przypadku kontroli należy okazać:

 • dokument potwierdzający przejście badań lekarskich (polskie badania są akceptowane);
 • biuletyn płacowy pracownika lub inny dokument, poświadczający wypłatę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji;
 • jeśli pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, należy okazać dokument potwierdzający posiadanie gwarancji finansowej;

Jeśli siedziba pracodawcy znajduje się poza granicami UE:

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne pracodawcy;
 • zezwolenie na pracę;

Kary za brak kompletnej dokumentacji

Brak lub niepełna dokumentacja może zostać uznana za przestępstwo i podlegać karze pozbawienia wolności na okres do jednego roku oraz grzywnę w wysokości 3750 euro. W praktyce jednak przedsiębiorcy najczęściej grozi grzywna w wysokości do 450 euro, jako kara za przewinienie klasy trzeciej.

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności