Wersja polskaWersja francuskaWersja litewska

Negocjacje kontraktów

Dzięki swojemu doświadczeniu i  licznych kontaktach na rynku francuskim, ESPRO Group oferuje usługi  poszukiwania i doboru francuskich zleceniobiorców na usługi podwykonawcze w sektorze budowlanym.

 Wykorzystując sieć naszych kontaktów biznesowych, pomożemy znaleźć  polskim podwykonawcom wiarygodnego i kompetentnego partnera, zapewniając jednocześnie konkurencyjne ceny.

W zależności od specyfikacji, ESPRO Grupa wybiera wiarygodnych i sprawdzonych Partnerów  i towarzyszy  polskiemu podwykonawcy w trakcie negocjacji.

Zapewniamy:

 • Poszukiwania i dobór francuskiego Zleceniodawcy 
 • Asysta  na wszystkich etapach realizacji i rozwoju projektu we Francji
 • Wsparcie i monitorowanie podczas wszystkich  negocjacji w ramach świadczenia usług  we Francji
 • Badanie  potencjału rynku i lokalnych partnerów
 • Koordynacji administracyjnej i technicznej na budowach
 • Pośrednictwo w kontaktach z administracją i organizacjami w sektorze budowlanym
 • Koordynacja między francuskim zleceniodaca i polskim podwykonawcą
 • Tłumaczenia techniczne
 • Prezentacja polskiego podwykonawcy podczas  targów, wystaw, konferencji we Francj
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego ( interpretacja i redagowanie kontraktów podwykonawczych, audyt dokumentów polskiego podwykonawcy, aktualizacja przepisów)
 • Doradztwo w zakresie delegowania pracowników
 • Pomoc związana z pobytem polskich pracowników we Francji (mieszkania, pomocy medycznej, itp.)
 • Procedura wprowadzenia polskiej firmy budowlanej na rynek francuski

  Wprowadznie na rynek polskiej firmy budowlanej świadczącej usługi we Francji obejmuje 3 etapy:

  1
  • przygotowanie prawno-formalne w zakresie wejścia na rynek francuski i świadczenia usług transgranicznych przez polską firmę we Francji ( podstawa prawna, konwencje polsko-francuskie, wzory dokumentów, obowiązujące przepisy francuskiego kodeksu pracy).
  2
  • opracowanie profesjonalnej oferty w języku francuskim 
  • pozyskanie francuskiego kontrahenta
  • negocjacje w imieniu polskiego podwykonawcy z francuskim kontrahentem w zakresie wstępnego kosztorysu
  3
  • obsługa polskiego podwykonawcy we Francji
  • czynności administracyjne i deklaracyjne doradztwo podatkowe i prawne w zakresie delegowania pracowników
  • organizacja zakwaterowania pracowników (poszukiwanie kwatery, podpisanie umowy najmu, ubezpieczenia itp.)
 • Obsługa firmy zarejestrowanej we Francji
  • Czynnosci formalno -administracyjne związane z prowadzeniem  spolki, m.in.:
   • rejestracja  pracownikow spolki w odpowiednich urzędach administracji w związku z ich zatrudnianiem  i prowadzeniem bieżącej dzialalnosci,
   • redagowanie wzorów pism do administracji francuskiej i kontrahentów
   • sporządzanie deklaracji pracowniczych  do kas urlopowych Caisse Conges Payes du Batiment, deklaracji ubezpieczeń społecznych URSSAF i zdrowotnych, urzędu skarbowego, etc.
   • prowadzenie obsługi związanej ze sprawami pracowniczymi ( umowy o prace – analiza prawna i sporządzanie wzorów umów i wszelkich pism, procedura zwalniania pracownika)
   • zarządzanie bieżąca korespondencją ( np. dokumentacja urzędowa, handlowa)
   • informowanie o obowiązkach administracyjnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej  we Francji oraz  pomoc w ich dopełnianiu
   • Przechowywanie kopii korespondencji oraz ich załączników w wersji elektronicznej,
   • Obsługa administracyjna zawiązaną z formalnościami bankowymi
   • Obsługa administracyjna związana z ubezpieczeniem decennale
   • Obsługa administracyjna związana z realizacją umów ubezpieczeń społecznych  dla pracowników( Mutuelle), oraz zakładaniem kon bankowych
   • Pomoc związana z uzyskaniem certyfikatu QUALIBAT 
   • Asystowanie Zleceniodawcy podczas spotkań z podmiotami współpracującymi i urzędami administracji francuskiej w obrębie jego działalności i wynikająca z potrzeby interpretacji zawieranych kontraktów, obowiązujących przepisów prawa francuskiego, spraw administracyjnych i skarbowych powstałych w wyniku kontroli podmiotów uprawnionych
   • Obsługa administracyjna związaną z zawieraniem umów podwykonawczych
   • Monitoring płatności wynikających z zawartych kontraktow podwykonawczych 
  • Doradztwo prawne i podatkowe ( pomoc polskojęzycznych adwokatów i ekspertów księgowych):
   • Doradztwo w sprawach związanych z delegowaniem pracowników pomiędzy filia we Francji, a matką - spółką w Polsce
   • Analiza umów wykonawczych i podwykonawczych w prawie budowlanym
   • Przekazywanie bieżących informacji dotyczących zmian w przepisach budowlanych i prawie pracy 
   • Sporządzanie wzorów umów 
   • Optymalizacja podatkowa

   

DLACZEGO WARTO?

 • Gruntowna znajomość mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji i w Polsce
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w kontaktach z organami francuskiej administracji
 • Rola eksperta w zakresie delegowania pracowników do Francji
 • Zapewniamy dwujęzycznego reprezentanta z dużym doświadczeniem podczas kontroli we Francji
 • Łączymy potencjały obu krajów Unii Europejskiej - Francji i Polski
 • Tworzymy międzynarodowy zespół
Czytaj więcej

REFERENCJE

"Dzięki pomocy ekspertów z Kancelarii ESPRO uniknęliśmy poważnych kar finansowych jakie niesłusznie naliczyły francuskie urzędy."

Uniwersal Bud 2

"Z pełnym przekonaniem polecamy usługi firmy Groupe Espro Sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym podmiotom jako wiarygodnego i solidnego partnera."

GP Wind

"Chcemy wyrazić swoje zadowoloenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę GROUPE ESPRO SP. z O.O. z siedzibą w Warszawie"

Danpol

"Firma Groupe ESPRO jest naszym partnerem w usługach transportowo - logistycznych - jest reprezentantem naszej firmy i pracowników na Francję."

Damian Lehman

"Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić działania Pana Artura Jarosza, za doradztwo i obsługę naszej firmy w ramach delegowania kierowców do Francji. "

SAWA Logistics


Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności